შაბლონი ან ინსტრუმენტარიუმის მოლაპარაკება მწუხარებით გამოწვეული პეიზაჟის შესახებ და როგორ აყვავება ამის შემდეგ. უბედურება ცხოვრებისეული გაკვეთილების საუკეთესო მასწავლებელია. მწუხარებამ შეგვიმსუბუქა თავი და გვიბიძგებს რეალობას დაუპირისპირდეს რთული გზა. ეს არის ცეცხლით საცდელი ტესტირება და თუ არა ჩვენ გამოჩნდება არა დაქვემდებარებული და დაურღვეველი, ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ ვუპასუხებთ პირად ზარალს.